بد

اعصاب داغوننن

بعضیا خواسته ناخاسته اعصاب ادمو داغون میکنن

منم که این روزا مثل انبار باروتم .جرقشم زیاده

قلبم داشت در میومد از حرص خوردن زیااااااااد

کم مونده بود یه بچه رو زیر کنم:(((

/ 0 نظر / 12 بازدید